Loading...

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ, ŞİRKETİMİZİN VİZYON VE MİSYONUNA UYGUN OLARAK İNSAN KAYNAĞI STRATEJİLERİ BELİRLEMEK VE  ÇALIŞANLARIMIZIN ŞİRKET DEĞERLERİMİZE UYGUN OLARAK GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK VE GİNTEK GRUBU BÜNYESİNE KAZANDIRILMASINI SAĞLAMAKTIR.

EN ÖNEMLİ SERMAYESİNİN İNSAN KAYNAĞI OLDUĞUNA İNANAN ŞİRKETİMİZ, MESLEĞİNDE UZMAN, MOTİVASYONU YÜKSEK, SOSYAL YETKİNLİĞE SAHİP, KATMA DEĞER YARATAN BİREYLERLE İNSAN KAYNAĞINI DOĞRU YÖNETMEK, YÖNLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK ÜZERİNE POLİTİKALARINI OLUŞTURMUŞTUR.

ÇALIŞANLARIMIZ, KURUMUMUZUN EN DEĞERLİ VARLIĞIDIR. 

İNSAN KAYNAKLARIMIZIN UYGULADIĞI SÜREÇLER İÇİNDE DOĞRU İŞLERE DOĞRU BİREYLERİ YERLEŞTİRME ÖN SIRADA YER ALMAKTADIR.  : İşe alma süreçleri ve işe alındıktan sonraki izleme süreçlerinde çalışanların bilgi ve becerilerine yönelik seçme ve yerleştirme , yetkinliklerinin  yönetilme ve izlenmesi, üst düzey pozisyonlar için yetiştirilme, performans yönetimleri yanında mesleki ve kişisel gelişim süreçleri takip edilmektedir.

GİNTEK GRUBU; İnsan Kaynakları Politikasını EKİP ÇALIŞMASI ve TAKIM RUHU üzerine kurmuş, insana yatırımı ve yetenek gelişimlerine katkı sağlanmasını politika olarak benimsemiştir.

Hedeflerini “en çok çalışılmak istenilen kurum” ve “güvenilir ve sorumluluk sahibi bir firma” stratejileri üzerine kurmuştur. Çalışan ve işveren arasındaki güven ilişkisini insan kaynakları kriterlerinin bir numaralı önceliği olarak tanımlamıştır. Çalışanlarının motivasyon ve bağlılığını artırma insan kaynaklarının öncelikli hedefleri arasındadır.