Loading...

İçimizde bulunduğumuz teknoloji çağı sektörümüzde geniş bir yelpazeye yayılan ve gittikçe hız kazanan değişim ve gelişmelere sahne olmaktadır. Gün geçtikçe ilerleyen teknoloji, yaptığımız işlerin yeterliliğini sorgulamakta, bizi kalite ve çağı yakalama konusunda zorlamaktadır. Riskleri iyi okumak, öngörü sahibi olmak kadar cesaretli bir biçimde konulara yaklaşmak içinde çok önemlidir. 

Başarıda istikrar; ancak profesyonel yönetim anlayışı ile mümkün olabilmektedir. Kritik başarı faktörleri arasında yer alan çalışanlarla paylaşım, tedarikçi ve taşeronlarla iş birliği, iletişim, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi; süreklilik ve sürekli gelişim bazında başarıya giden en önemli yol olmuştur. Bu bileşenleri sürdürülebilir hale getirmek bir bilim olduğu kadar bir sanattır da. 

Ticari başarının yanında, kaliteli ve iyi iş üretmenin verdiği gurur, her bir çalışanımızın işlerine daha sıkı bir şekilde sarılmasını ve mükemmeli üretmek için çabalamasını sağlamaktadır.

İçimizde bulunduğumuz teknoloji çağı sektörümüzde geniş bir yelpazeye yayılan ve gittikçe hız kazanan değişim ve gelişmelere sahne olmaktadır. Gün geçtikçe ilerleyen teknoloji, yaptığımız işlerin yeterliliğini sorgulamakta, bizi kalite ve çağı yakalama konusunda zorlamaktadır. Riskleri iyi okumak, öngörü sahibi olmak kadar cesaretli bir biçimde konulara yaklaşmak içinde çok önemlidir. Başarıda istikrar; ancak profesyonel yönetim anlayışı ile mümkün olabilmektedir. Kritik başarı faktörleri arasında yer alan çalışanlarla paylaşım, tedarikçi ve taşeronlarla iş birliği, iletişim, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi; süreklilik ve sürekli gelişim bazında başarıya giden en önemli yol olmuştur.

Bu bileşenleri sürdürülebilir hale getirmek bir bilim olduğu kadar bir sanattır da. Ticari başarının yanında, kaliteli ve iyi iş üretmenin verdiği gurur, her bir çalışanımızın işlerine daha sıkı bir şekilde sarılmasını ve mükemmeli üretmek için çabalamasını sağlamaktadır.

GİNTEK İNŞAAT A.Ş., 30 yılı aşkın bir süredir bu sektörün içinde yer almakta ve bitirdiği kaliteli, sorunsuz işlerle taşıdığı haklı gururu sürdürmeye devam etmektedir. Kamu ve özel sektör için yapılan alt yapı ve üst yapı faaliyet alanlarında yol, konut, endüstriyel tesis, spor, eğitim ve sağlık kompleksleri gibi projeleri halen başarı ile sürdürmektedir.

Özellikle son 10 yıllık süreç içerisinde hizmet etme arzumuz genişleyerek, daha fazla alanda ve daha büyük çaplı üretime yönelik çalışmalarımız hız kazanmıştır. Büyümeye yönelik çabalarımızın sonucu olarak ise şirketimiz, 2019 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen yüz şirketi arasında 14.sırada yerini alırken, 2020 yılında ise Türkiye’nin En hızlı büyüyen şirketi seçilerek birinciliğe yükselmiştir.

GİNTEK GRUBU, 1987’den bu yana kazandığı deneyim, bilgi birikimi ve tecrübesini paydaşlarına güven aşılamak için kullanmakta, hizmet sürecinin daima kontrol altında tutulmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmakta ve çağımızın teknolojisini takip ederek yüksek kalite standartlarını yakaladığını ispat etmektedir. Tüm projelerini, ISO 9001:2001 ve 14001:2004 belgelerine uygun olarak kalite ve iş güvenliği konularında uluslararası standartlarda gerçekleşmektedir.

GİNTEK İNŞAAT A.Ş., 40 yılı aşkın bir süredir bu sektörün içinde yer almakta ve bitirdiği kaliteli, sorunsuz işlerle taşıdığı haklı gururu sürdürmeye devam etmektedir. Kamu ve özel sektör için yapılan alt yapı ve üst yapı faaliyet alanlarında yol, konut, endüstriyel tesis, spor, eğitim ve sağlık kompleksleri gibi projeleri halen başarı ile sürdürmektedir.

Özellikle son 10 yıllık süreç içerisinde hizmet etme arzumuz genişleyerek, daha fazla alanda ve daha büyük çaplı üretime yönelik çalışmalarımız hız kazanmıştır. Büyümeye yönelik çabalarımızın sonucu olarak ise şirketimiz, 2019 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen yüz şirketi arasında 14.sırada yerini alırken, 2020 yılında ise Türkiye’nin En hızlı büyüyen şirketi seçilerek birinciliğe yükselmiştir.

GİNTEK GRUBU, 1987’den bu yana kazandığı deneyim, bilgi birikimi ve tecrübesini paydaşlarına güven aşılamak için kullanmakta, hizmet sürecinin daima kontrol altında tutulmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmakta ve çağımızın teknolojisini takip ederek yüksek kalite standartlarını yakaladığını ispat etmektedir. Tüm projelerini, ISO 9001:2001 ve 14001:2004 belgelerine uygun olarak kalite ve iş güvenliği konularında uluslararası standartlarda gerçekleşmektedir.

İnşaat sektörünü ve piyasa genelini etkileyen tüm zorluklara rağmen, GİNTEK Ailesi elinden gelenin en iyisini yapmaya bugün olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. Bu yolda bize destek olan tüm personelimize ve yöneticilerimize teşekkürü borç biliyorum.
Temennim, yakın gelecekte Sanayi ve Ticaretin Başkenti, Avrupa ve Asyanın kültür köprüsü olan ülkemizin global inşaat sektöründe hak ettiği Pazar payını alması ve temellerini attığımız şirketimizin gelecek nesiller tarafından üst düzey bir sorumluluk bilinci ile yüceltilerek uluslararası piyasalarda kalıcı bir yer edinmesidir.

Atila ERGİN
Yönetim Kurulu Başkanı