Loading...
Gintek Grubu, köklü ve tecrübeli yapısı ile ülkemizin farklı coğrafyalarında sürdürülebilir projeler hayata geçirmeye devam ederken, bir yandan da sektör ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji geliştirme ve uygulama konularında yerli ve millileştirme çabaları altında bir Ar-Ge merkezi kuruyor.  Kick-Plate araç kaydırma sistemleri, Yangına Dayanıklı Kapı Üretimi, BSL-2 & BSL-3 standartlarında laboratuvar kurumu, Çelik alaşımları konusunda yurtdışı teknoloji transferi gibi birçok yenilikçi ve inovativ konuda çalışmalarını sürdürerek tesisler kurarken, aynı zamanda ilgili teknolojileri millileştirerek sertifikaladırma ve patentleme işlemlerini de yürütüyor.